Grantly ima na razpolago trenutno 73 odprtih razpisov za "energija".


Republika Hrvaška ima velik potencial za razvoj obnovljivih virov energije, zlasti za uporabo tehnologij morske vode. Cilj razpisa je podpreti…
Zbiranje predlogov v okviru postopka Energetska učinkovitost v stavbah, ki se financira v okviru programa Obnovljiva energija, energetska učinkovitost in…
Okrepljena raziskovalna in razvojna zmogljivost na področju obnovljivih virov energije.
Rok: 30.11.21
Projekti do:350.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.09.21 Evropska komisija
Področja:Medn. sodelovanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:energija
Pričakuje se, da bodo čezmejni projekti RES prispevali k stroškovno učinkovitemu doseganju cilja obnovljivih virov energije do leta 2030 v EU in k strateški uporabi tehnologij obnovljivih virov energije ter bodo sestavni del okvira za regionalno in čezmejno sodelovanje na področju obnovljivih virov energije.
Rok: 09.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:09.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:European Defence Fund, energija
Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.Predlogi v okviru raziskav na področju energetske učinkovitosti in upravljanja se lahko nanašajo na katero koli od naslednjih tem:EDF-2021-ENERENV-D-EEMC: Energy independent and efficient systems for military campsEDF-2021-ENERENV-D-NGES: Next generation electrical energy storage for…
Rok: 19.10.21    Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija
Evropski zeleni dogovor poudarja ključno vlogo energetske infrastrukture pri prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo. Projekti, podprti s tem razpisom, uresničujejo cilje in naloge zelenega dogovora, pa tudi Pariški sporazum ter podnebne in energetske cilje za leto 2030 in dolgoročne cilje razogljičenja.Cilj razpisa je omogočiti izvajanje projektov skupnega interesa v okviru uvajanja vseevropskih omrežij v energetskem…
Rok: 23.02.22
Projekti do:16.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:03.09.21* Evropska komisija - Obzorje Evropa
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, biogoriva, energija, obnovljivi viri, ogrevalni sistemi, tehnologija, trajnostna energija
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo sklop Trajnostna, varna in konkurenčna oskrba z energijo (HORIZON-CL5-2021-D3-03). Teme v okviru sklopa Trajnostna, varna in konkurenčna oskrba z energijo (HORIZON-CL5-2021-D3-03): AU-EU Water Energy Food Nexus – HORIZON-CL5-2021-D3-03-01Next generation of renewable energy technologies – HORIZON-CL5-2021-D3-03-02Hybrid catalytic conversion of renewable energy…
Rok: 25.01.22
Projekti do:11.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:03.09.21* Evropska komisija - Obzorje Evropa
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija, obnovljivi viri, recikliranje materialov
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo sklop učinkovita, trajnostna in vključujoča raba energije. Področje uporabe: Boljša izraba odvečne/odpadne toplote je pomemben vir energije za gospodarstvo. Pretvorba odvečne toplote nazaj v električno energijo bi prav tako izboljšala energetsko učinkovitost, ublažila povečanje porabe električne energije zaradi elektrifikacije…
Rok: 20.10.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:28.07.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija, inovacije, nagrada
Program Euratoma skupaj z ukrepi držav članic nenehno prispeva k ohranjanju visoke ravni usposobljenosti, ki temelji na zanesljivih in naprednih raziskavah. Komisija si v svojih prizadevanjih za nadaljnje sodelovanje z javnim in zasebnim sektorjem ter vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi na jedrskem področju prizadeva opredeliti morebitne prelomne inovacije na področju razvoja izdelkov in njihove dobavne verige,…
Rok: 19.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija, okolje
Krepitev družboslovnih in humanističnih raziskovalnih skupnosti na področju podnebja, energije in mobilnosti.Soočanje z grožnjo globalnega segrevanja in prehod na ogljično nevtralnost do sredine stoletja zahtevata raziskave in inovacije na več različnih, a medsebojno povezanih področjih, zlasti na področju podnebnih znanosti, energije in mobilnosti. Poleg tehnoloških inovacij je treba pri uspešnih rešitvah upoštevati tudi spreminjajoče se življenjske…
Rok: 19.10.21
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija, okolje
Predlog mora obravnavati potrditev svojega koncepta do TRL 4, predstaviti zanesljivo raziskovalno metodologijo in dejavnosti ter določiti tehnološko izvedljivost predlaganega koncepta. Metodologija mora vključevati ustrezno oceno okoljskih, družbenih in gospodarskih koristi ter upoštevati prenos razvoja v sektorje, ki niso energetski, kadar je to primerno. Ti interdisciplinarni vidiki lahko zagotovijo ideje, izkušnje, tehnološke prispevke, znanje, nove…
Rok: 19.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija
Podpora za vzpostavitev ekosistema R&I, razvoj strateških usmeritev, usmerjenih v prihodnost, za zagotovitev prihodnjega razvoja spretnosti, znanja in tehnološkega vodstva za pospešeno raziskovanje in uporabo prelomnih tehnologij (partnerstvo za baterije).Za uspešen razvoj inovativne industrije baterij je nujno vseevropsko sodelovanje na področju raziskav in inovacij. Ne le, da je nujno sodelovanje prek geografskih meja in institucionalnih…
Rok: 19.10.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija
Projekti naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:Izboljšan dostop do materialov za baterije in okrepljena neodvisnost evropskih surovin s povečano krožnostjo tokov materialov in uporabo sekundarnih surovin v novih baterijah, proizvedenih v Evropi.Večja evropska konkurenčnost, ki ponuja trajnostne, varne, energetsko učinkovite tehnologije za recikliranje baterij in rešitve, ki jih je mogoče razširiti, ter tehnologije z nizkim…
Rok: 19.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija
Razvoj proizvodne tehnologije za polprevodniške baterije (SSB, baterije generacij 4a in 4b).Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:Evropa bo imela vodilno vlogo v industrijski proizvodnji v mednarodni tekmi za tehnologije SSB naslednje generacije v celotni vrednostni verigi.Ustvarjanje domačega portfelja tehnološkega znanja industrijsko razširljivih proizvodnih rešitev za različne pristope k SSB, vključno z…
Rok: 19.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija, okolje
Okolju prijazne trajnostne tehnike predelave, ki se uporabljajo pri obsežni proizvodnji elektrod in komponent celic za litij-ionske baterije.Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:Zagotoviti vodilni položaj Evrope pri proizvodnji baterij z manjšim ogljičnim odtisom.Nove trajnostne tehnike proizvodnje elektrod in celic z manjšo porabo energije, manjšim ogljičnim odtisom in brez emisij hlapnih organskih…
Rok: 19.10.21
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija
Napredne visoko zmogljive litij-ionske baterije generacije 4a, 4b (polprevodniške) za elektromobilnost in druge aplikacije.Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:Napredne litij-ionske baterije, ki bodo zagotavljale stroške, zmogljivost, varnost, toplotno stabilnost in trajnost, z jasnimi možnostmi za stroškovno konkurenčno proizvodnjo v velikem obsegu in uporabo v sektorju električne mobilnosti. Povečanje gostote energije in…
Rok: 19.10.21
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija
Napredne visoko zmogljive litij-ionske baterije generacije 3b (visoka zmogljivost/visoka napetost), ki podpirajo elektromobilnost in druge aplikacije.Projekti naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:Napredne litij-ionske baterije, ki bodo zagotavljale stroške, zmogljivost, varnost, trajnost in možnost recikliranja, z jasnimi možnostmi za stroškovno konkurenčno proizvodnjo v velikem obsegu in uporabo v sektorjih električne mobilnosti in drugih aplikacijah. Povečanje gostote…
Rok: 19.10.21
Projekti do:14.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija
Boljša uporaba odvečne/odpadne toplote v procesih predstavlja pomemben vir prihrankov energije v industriji. Pretvorba odvečne toplote nazaj v električno energijo bi prav tako izboljšala energetsko učinkovitost, ublažila povečanje porabe električne energije zaradi elektrifikacije industrije in tako zmanjšala obremenitev električnih omrežij. To bo tudi olajšalo uravnoteženje omrežja zaradi nestalne oskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov…