Grantly ima na razpolago trenutno 33 odprtih razpisov za "Creative Europe".


Rok: 05.10.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Digitalizacija, Kultura, Zeleni prehod
Ključne bes.:Creative Europe, film, nadnacionalno, partnerstva, umetnost
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo laboratorijem za ustvarjalne inovacije.Cilj je spodbujanje akterjev iz različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k oblikovanju in preizkušanju inovativnih digitalnih rešitev z dolgoročnim pozitivnim učinkom na kulturne in ustvarjalne sektorje. Prednost obravnave bosta imeli naslednji dve temi, in sicer ozelenitev v ustvarjalnih in kulturnih sektorjih ter inovativna izobraževalna…
Rok: 05.10.21    Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo za razvoj občinstva in filmsko vzgojo v letu 2021. Cilj je spodbuditi zanimanje in povečati znanje občinstva za evropske filme in avdiovizualna dela, vključno s posebnimi programi o filmski dediščini. Gre za krepitev vseevropskega sodelovanja za inovativne projekte razvoja občinstva in filmske vzgoje, zlasti z uporabo novih…
Rok: 07.09.21
Projekti do:200.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, nadnacionalno, partnerstva, umetnost
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma KULTURA razpisuje podporo za projekte sodelovanja manjšega obsega za leto 2021.Razpis podpira projekte, ki vključujejo več sodelujočih, ki delujejo v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.  Cilji so:okrepiti nadnacionalno ustvarjanje in kroženje evropskih del in umetnikovpovečati sposobnost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za gojenje talentov, inovacije, napredek in ustvarjanje delovnih…
2
Rok: 07.09.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, nadnacionalno, partnerstva, umetnost
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma KULTURA razpisuje podporo za projekte sodelovanja srednjega obsega za leto 2021.Razpis podpira projekte, ki vključujejo več sodelujočih, ki delujejo v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.  Cilji so:okrepiti nadnacionalno ustvarjanje in kroženje evropskih del in umetnikovpovečati sposobnost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za gojenje talentov, inovacije, napredek in ustvarjanje delovnih…
Rok: 05.10.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, nadnacionalno, partnerstva
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo za čezmejno sodelovanje med evropskimi ponudniki videa na zahtevo v letu 2021.Cilj je okrepiti čezmejno sodelovanje med evropskimi platformami videa na zahtevo (VOD) s skupnimi dejavnostmi za povečanje spletnega občinstva evropskih avdiovizualnih vsebin. Izboljšati konkurenčnost in privlačnost evropskih platform VOD, ki ponujajo znaten delež nenacionalnih evropskih…
Rok: 07.09.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:10.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, nadnacionalno, partnerstva, umetnost
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma KULTURA razpisuje podporo za projekte sodelovanja večjega obsega za leto 2021.Razpis podpira projekte, ki vključujejo več sodelujočih, ki delujejo v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.  Cilji so:okrepiti nadnacionalno ustvarjanje in kroženje evropskih del in umetnikovpovečati sposobnost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za gojenje talentov, inovacije, napredek in ustvarjanje delovnih…
Rok: 26.08.21
Projekti do:852.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:10.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, enakopravnost, umetnost
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma KULTURA razpisuje podporo evropskim mrežam iz kulturnega in ustvarjalnega sektorjaV sedanjem kontekstu je treba spodbujati poštene, vključujoče in raznolike prakse, ki podpirajo umetnike ter kulturne in ustvarjalne strokovnjake. Vključevati morajo mehanizme, ki bodo zagotovili, da bo kulturni sektor ponujal raznolikost, vključenost in enakost za vse. Spodbujal naj bi učinkovite…
Rok: 26.08.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:10.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, usposabljanje
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo programom usposabljanj in mentorstva strokovnim delavcem v avdiovizualnem sektorju za leto 2021.Cilj podpore za razvoj spretnosti in talentov je spodbujati talente in spretnosti strokovnjakov v avdiovizualnem sektorju. Okrepiti zmogljivost avdiovizualnih strokovnjakov, da se prilagodijo novim kreativnim procesom in novim poslovnim modelom, da bi povečali in v…
Rok: 24.08.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:10.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, nadnacionalno, spodbujanje
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podpora za mreženje in dostop do trgov v letu 2021.Spodbujati izmenjave med podjetji med evropskimi avdiovizualnimi strokovnjaki in zlasti večjo udeležbo držav skupine LCC z olajšanjem dostopa do fizičnih in spletnih trgov, vključiti industrijske dogodke, osredotočene na vsebino in prevzem novih tehnologij ter poslovnih modelov, če lahko…
Rok: 12.08.21
Projekti do:310.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:10.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo za razvoj skupine projektov avdiovizualnih vsebin za leto 2021. Cilj evropske podpore za razvoj mini projektov je spodbuditi konkurenčnost evropskih neodvisnih proizvodnih podjetij in povečati njihovo gospodarsko težo na trgu. Cilj je tudi povečati zmogljivost avdiovizualnih producentov za razvoj projektov, ki bi lahko krožili po Evropi in…
Rok: 25.08.21
Projekti do:510.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:08.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo za razvoj avdiovizualnih vsebin za leto 2021.Cilj je povečati zmogljivost avdiovizualnih producentov za razvoj projektov, ki bi lahko krožili po Evropi in širše, ter olajšati evropsko in mednarodno koprodukcijo. Zagotoviti avdiovizualnim produkcijskim podjetjem sredstva za razvoj dela z visoko ustvarjalno vrednostjo in kulturno raznolikostjo ter širokim…
Rok: 25.08.21
Projekti do:2.200.000 €   Udeležba: 85%
Upravičeni:Podjetja
Objava:08.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo za produkcijo inovativnih in kakovostnih TV ter online vsebin v letu 2021.Cilj podpore televizijskim in spletnim vsebinam je povečati zmogljivost avdiovizualnih producentov za razvoj in produkcijo projektov s pomembnim potencialom za kroženje po Evropi in širše ter olajšati evropsko in mednarodno koprodukcijo v televizijskem in spletnem…
Rok: 24.08.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:08.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo evropskim festivalom in evropskim mrežam festivalov za leto 2021.Cilj evropskih festivalov je povečati zanimanje občinstva za nenacionalne evropske avdiovizualne vsebine ter spodbujati kroženje in prepoznavnost nenacionalnih evropskih avdiovizualnih vsebin.Pričakovani rezultati:Podpreti okrevanje festivalov, ki prikazujejo pomemben delež nenacionalnih evropskih filmov in avdiovizualnih del, ki jih je pandemična…
1
Rok: 24.08.21    Udeležba: 10%
Upravičeni:Podjetja
Objava:08.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo za distribucija evropskih nenacionalnih filmov.Pričakovani rezultati:Razvoj vseevropskih gledaliških in / ali spletnih distribucijskih strategij za nenacionalne evropske filme.Povečana vlaganja v gledališko in / ali spletno promocijo in distribucijo nenacionalnih evropskih filmov zaradi širitve dosega občinstva.Razviti povezave med produkcijskim in distribucijskim sektorjem ter tako izboljšati konkurenčni položaj…
Rok: 10.08.21    Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:08.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, nadnacionalno
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo kinematografskim mrežam v letu 2021.Shema je na voljo kinematografskim mrežam. Kinematografska mreža je skupina evropskih neodvisnih kinematografov, ki razvija skupne dejavnosti pri prikazovanju in spodbujanju evropskih filmov prek zakonito ustanovljenega subjekta za usklajevanje. Ta zlasti zagotavlja upravljanje komunikacijskega in informacijskega sistema med kinematografi. Da bi bila…