Grantly ima na razpolago trenutno 68 odprtih razpisov za "civilna družba".


Projekt je v sklopu EEA IN NORVEŠKEGA FINANČNI MEHANIZMI 2014 – 2021. Podpora civilni družbi je ključna prednostna naloga programa….
Ad-hoc projekt je hitro zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo hitro ukrepanje, ki se izvaja za reševanje nastajajočih potreb zaradi spodkopavanja…
Večletni akcijski program za demokracijo in človekove pravice. Podpora lokalnim ukrepom civilne družbe v Lesotu preko državne podporne sheme. Na razpis…
Nacionalno središče za organizacije civilne družbe v Albaniji, podpora socialnemu podjetništvu in ponovna uporaba zaplenjenega premoženja. Na razpis se lahko prijavijo…
Rok: 26.05.21
Projekti do:172.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:30.04.21* Evropska komisija
Področja:Mladi
Ključne bes.:EU, civilna družba
Namen je ozaveščanje državljanov o vlogi in demokratičnih vrednotah Evropske unije. soustvarjanje vključujočega, raznolikega in privlačnega programa, ki ga vodijo mladi, s poudarkom na aktualnih vprašanjih, navdihujočih razpravah ter ustvarjanju idej in ukrepov za prihodnost Evropespodbujanje okolja za razprave in odzivno poslušanje, ki spodbuja medkulturno razumevanjeustvarjanje zapuščine z mladimiOblikovanje in izvajanje  raznolikih in privlačnih programskih dejavnosti,…
Rok: 25.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:29.04.21* National Endowment for Democracy (NED…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba
NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah.
Namen razpisa je podpreti študije na Portugalskem (tu imenovane bele knjige), ki prispevajo k izboljšanju portugalskega pravnega sistema in/ali nacionalnih…
Razpis bo namenjen zmanjšanju ekonomskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru in krepitev dvostranskih odnosov med državami EGP in…
Namen razpisa je podpirati dejavnosti, ki spodbujajo dvostransko izmenjavo izkušenj in najboljših praks med civilno družbo na Slovaškem ter donatorskimi…
Rok: 22.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:29.04.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Medn. sodelovanje
Ključne bes.:civilna družba, enakopravnost, spodbujanje, vrednote
Cilj razpisa je zaščita, spodbujanje in ozaveščanje o pravicah z zagotavljanjem finančne podpore organizacijam civilne družbe, ki delujejo na lokalni, regionalni in nadnacionalni ravni. S spodbujanjem in gojenjem teh pravic, se krepi tudi zaščita in spodbujanje vrednot Unije ter spoštovanje pravne države in prispevanje k izgradnji bolj demokratične EU, demokratičnega dialoga, preglednosti in dobrega upravljanja. Namen…
Rok: 29.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne
Objava:29.04.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, partnerstva, spodbujanje, vrednote
Cilj razpisa je zaščita, spodbujanje in ozaveščanje o pravicah z zagotavljanjem finančne podpore organizacijam civilne družbe, ki delujejo na lokalni, regionalni in nadnacionalni ravni. S spodbujanjem in gojenjem teh pravic, se krepi tudi zaščita in spodbujanje vrednot Unije ter spoštovanje pravne države in prispevanje k izgradnji bolj demokratične EU, demokratičnega dialoga, preglednosti in dobrega upravljanja. Razpis…
Rok: 15.06.21    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:28.04.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, enakopravnost, spodbujanje
Razpis za leto 2021 je tematsko osredotočen na: boj proti nestrpnosti, rasizmu, ksenofobiji, diskriminaciji, sovražnemu govoru in zločinom iz sovraštva (sklop 1)upravljanje raznolikosti in spodbujanje enakosti in vključevanja na delovnem mestu, tako v javnem kot v zasebnem sektorju (sklop 2)boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spodbujanje enakosti LGBTI oseb (sklop 3)spremljanje, preprečevanje in boj…
Pomoč pri podpori oziroma krepitvi organizacij civilne družbe, ki pripomorejo k upravljanju in razvijanju Malija. podnebne spremembesodelovanje žensk v procesu odločanjaizboljšanje…
V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam…