Grantly ima na razpolago trenutno 68 odprtih razpisov za "civilna družba".


Rok: 09.08.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:12.07.21* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:
Ključne bes.:civilna družba
Cilj javnega razpisa je podpora centrom za socialno delo pri delu z družinami v tveganih in visoko konfliktnih situacijah oziroma reševanje problematike družin v dotičnih situacijah.Izvajalec mora v koledarskem letu 2021 in 2022 letno izvesti enako število prijavljenih programov v obliki delavnic. En program v obliki delavnic mora vključevati naslednje vsebine:podpora staršem pri iskanju rešitev…
Rok: 15.07.21
Projekti do:6.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:12.07.21* CNVOS
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba
Glavni namen razpisa je podpreti organizacije pri nujnih zagovorniških, pravnih, komunikacijskih in drugih akcijah, ki so načrtovane kot takojšen odziv na različne izzive (npr. pritisk na delovanje, sovražni govor) ali priložnosti (oblikovanje politik in predpisov) in sodijo na širše področje demokracije in človekovih pravic (tudi aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost ter enaka obravnava s…
Rok: 26.07.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine
Objava:06.07.21* Center Sever Jug
Področja:Družba, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:civilna družba, podnebne spremembe
Sofinanciranje projektov v letu 2021.Teden globalnega učenja poteka pod splošnim geslom, To je naš svet, ukrepajmo skupaj! in v skladu z Agendo 2030 in njenimi sedemnajstimi cilji za trajnostni razvoj za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in boj proti nevarnostim, ki jih prinašajo podnebne spremembe.
Rok: 22.09.21 Več rokov   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:10.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, prostovoljstvo
Znak kakovosti za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči potrjuje, da je organizacija sposobna izvajati visokokakovostne solidarnostne dejavnosti v skladu z načeli, cilji in zahtevami ukrepa Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč.  Pridobitev znaka kakovosti je pogoj za sodelovanje v prostovoljskih dejavnostih v podporo operacijam humanitarne pomoči. Organizacije prosilke lahko pri prijavi za znak kakovosti za prostovoljstvo…
Rok: 02.08.21
Projekti do:200.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:31.05.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba
Nasilje nad ženskami in nasilje nad otroki sta svetovni epidemiji. Vsaj tretjina žensk na svetu se sooča z nasiljem ter posledicami za zdravje in razvoj, ki jih to nasilje prinaša. Nasilje nad ženskami in nasilje nad otroki povzročata veliko škodo s številnimi in dolgotrajnimi posledicami za pravice, zdravje, izobraževanje, produktivnost in sodelovanje v javnih sferah.Eden…
Sofinanciranje projekta na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic v Siriji. V okviru razpisa bo podprt en projekt v vrednosti…
Sofinanciranje projektov na področju spodbujanja demokracije in človekovih pravic. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter…
Rok: 31.05.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.06.21* EEA and Norway Grants
Področja:Medn. sodelovanje
Ključne bes.:civilna družba, nadnacionalno
Izboljšanje digitalnega znanja in veščin ter širša uporaba digitalnih tehnologij in orodij organizacij civilne družbe. Namen razpisa je pomagati neprofitnim organizacijam pri digitalizaciji. namensko uporabljati digitalna orodja pri svojem delu, dejavnostih, zagotavljanju storitev, komunikaciji s ciljnimi skupinami, itd.razširiti uporabo tehnologij, da bi zadovoljili dejanske potrebe svojih ciljevrazširiti uporabo tehnologij kot orodij za aktivno državljanstvo
Rok: 28.06.21
Projekti do:60.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:31.05.21* Ministrstvo za pravosodje
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, natečaj
Izbor izvajalca za opravljanje nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« v Sloveniji za programsko obdobje od 2021 do 2027.
Sofinancirali se bodo projekti, ki bodo prispevali k utrjevanju demokracije. Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe iz držav…
Akterji civilne družbe v Siriji kot zanesljivi partnerji v lokalnih razvojnih procesih, ki lahko predlagajo inovativne ideje in pristope, kateri…
Rok: 30.06.21 Do porabe sredstev
Projekti do:8.160 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:13.05.21* Zavod za zaposlovanje
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:Zeleni dogovor, brezposelnost, civilna družba
Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izvedbo programa Zelena delovna mesta, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas. Predvidena je subvencionirana zaposlitev 190 brezposelnih iz vse Slovenije. Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja…
Rok: 12.07.21
Projekti do:20.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:12.05.21* CNVOS, Zavod PIP in DRPDNM
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, partnerstva, socialno varstvo
Podpora civilni družbi je ključna prioriteta finančnih mehanizmov Evropskega gospodarskega prostora in Norveške, financiranih s strani Islandije, Lihtenštajna ter Norveške, katerih namen je prispevati k zmanjšanju družbenih in ekonomskih neenakosti v Evropskem gospodarskem prostoru in okrepiti bilateralna sodelovanja. Projekt je namenjen dolgoročnemu trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja. Osrednji cilji sklada so okrepljena civilna družba, aktivno…
Rok: 22.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.05.21* Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, enakopravnost, spodbujanje, vrednote
Zaščita, spodbujanje in ozaveščanje o pravicah z zagotavljanjem finančne podpore organizacijam civilne družbe, ki delujejo na lokalni, regionalni in nadnacionalni ravni. Cilj tega razpisa je vzpostaviti štiriletne okvirne sporazume o partnerstvu z evropskimi mrežami, organizacijami civilne družbe, dejavnimi na ravni EU. Okvirni partnerji bi morali biti zlasti dejavni pri: spodbujanje in zaščita vrednot Unije;spodbujanje enakosti, preprečevanje in…
Rok: 21.06.21
Projekti do:40.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.05.21* CEI Cooperation Fund
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Zeleni dogovor, civilna družba
Sofinancirajo se projekti prenosa znanj na tistih področjih, ki so v ciljnih državah najbolj kritične, ter ki so ob enem v skladu z akcijskim načrtom srednjeevropske pobude 2021-2023, ki je osredotočen na dve področji: zelena rast pravična družba
Rok: 31.05.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:10.05.21* EEA and Norway Grants
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba
Ta razpis bo podpiral manjše projekte, ki trajajo od šest mesecev do enega leta in so namenjeni intervencijam, ki jih predlagajo in izvajajo lokalne organizacije civilne družbe za povečanje blaginje lokalnih skupnosti, ki tvorijo določene družbene skupine s skupnimi interesi, potrebami na enem od prednostnih programskih področij. V okviru razpisa bo najmanj 50% vseh razpoložljivih sredstev…
Prizadevanje za razvoj dolgoročne vzdržnosti in zmogljivosti sektorja civilne družbe, krepitev njegove vloge pri spodbujanju demokratične udeležbe, aktivnega državljanstva in…
Razpis je tematsko osredotočen na: podporo civilnodružbenim organizacijam pri naslavljanju družbeno-ekonomskih posledic pandemije Covid-19 (DCI)podporo civilnodružbenim organizacijam pri naslavljanju izzivov, s…