Grantly ima na razpolago trenutno 68 odprtih razpisov za "civilna družba".


Rok: 24.03.22
Projekti do:6.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:23.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, demokracija, partnerstva
Evropska komisija podpira razvoj mrež mest, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja, in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. V letu 2022 so prednostne naloge naslednje: krepitev demokratičnih procesov odločanja v EU, podpora svobodnim in poštenim volitvam v Evropi, spodbujanje občutka…
Podpora nacionalnim (lokalnim) organizacijam civilne družbe, demokratičnim aktivistom in strokovnjakom za človekove pravice, ki se ukvarjajo s kritičnimi vprašanji človekovih…
Rok: 06.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.11.21* Urad Vlade Republike Slovenije za Slo…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba
Sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah v letu 2022. Namen finančne podpore je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. Cilji razpisa so: utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu,medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev…
Rok: 06.12.21
Projekti do:25.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.11.21* Urad Vlade Republike Slovenije za Slo…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba
Gre za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2022. Namen je finančna podpora Slovencem po svetu, spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.Cilji razpisa so:utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu,medsebojno povezovanje, medgeneracijsko povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,vzdrževanje struktur in…
Rok: 24.02.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:05.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba, Medn. sodelovanje, Notranje zadeve
Ključne bes.:civilna družba, demokracija
Razpis za leto 2022 je prioritetno osredotočen na sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na dveh področjih: Krepitev zmogljivosti in ozaveščanja o Listini EU o temeljnih pravicah. Strateška litigacija. 
Rok: 10.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:03.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Digitalizacija, Družba, Medn. sodelovanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:civilna družba, demokracija, okolje, podnebne spremembe, vrednote
Sofinanciranje mednarodnih projektov na področju spodbujanja sodelovanja v demokratičnem in državljanskem življenju v Uniji. Razpis za leto 2022 je prioritetno osredotočen na pet področij: volitve v Evropski parlament leta 2024,vpliv pandemije Covid-19 na temeljne pravice in demokratične vrednote,inovativni pristopi in (digitalna) orodja za vključevanje in aktivno participacijo,boj proti dezinformacijam in medijska pismenost,okolje in podnebne spremembe.
Splošni cilj razpisa za zbiranje predlogov je izboljšati pravosodje in pravno državo v Kirgizistanu. Krepitev zmogljivosti javnosti (civilne družbe) za…
Rok: 14.11.21
Projekti do:30.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.10.21* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:civilna družba
Sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev v letih 2022 in 2023. Projekt je namenjen odraslim in otrokom žrtvam trgovine z ljudmi. Projekt obsega informiranje in osveščanje otrok, mladih in vzgojno pedagoškega kadra ter morebitnih drugih ciljnih populacij o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi (izdelava, distribucija in objava informativne…
V okviru razpisa za intervencijske projekte bodo financirane dejavnosti, ki pomenijo hiter odziv na krizne razmere, ki jih opredelijo prijavitelji,…
Projekti morajo prispevati k okrepljenemu sodelovanju med organizacijami delodajalcev, sindikati in javnimi organi, po možnosti v tesnem sodelovanju z norveškimi…
Cilj je spodbuditi večjo socialno kohezijo v Bolgariji z boljšim medsebojnim razumevanjem med večinsko in manjšinsko kulturo s poudarkom na…
Večja udeležba državljanov v civilnih dejavnostih, krepitev vloge ranljivih skupin, okrepljena zmogljivost in trajnost civilne družbe.
Cilj tega razpisa je izboljšanje kakovosti storitev, ki jih zagotavljajo obstoječa zavetišča in svetovalni centri, ki ne izpolnjujejo evropskih standardov.
Rok: 06.10.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:09.09.21* Alliance for Gender Equality in Europ…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, enakopravnost, ženske
Sredstva so namenjena predvsem manjšim organizacijam, ki so v neposrednem stiku s ciljno skupino na terenu, upoštevali pa bodo tudi predloge inovativnih in eksperimentalnih projektov večjih organizacij, če bodo s predlogi projektov izkazali, da za to obstaja potreba.Prioritetna področja so:dostop do ekonomskih virov, podjetništvo, digitalni razkorakdostop do izobraževanja in usposabljanjanasilje nad ženskami, dostop do zdravstvenega…
Ta razpis za prijavo določa pogoje za prijavo pobud za dvostransko sodelovanje v okviru Sklada za aktivne državljane na Portugalskem. Predlagane…
Rok: 27.09.21
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:04.08.21* Evropska komisija
Področja:Družba, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:civilna družba, partnerstva
Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Severne Makedonije in držav članic EU. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Severne Makedonije. Višina sredstev razpisa je 1,7 milijona EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 200.000 do 500.000 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov.
Rok: 09.08.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.07.21* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba
Izbor izvajalcev psihosocialnih programov z naslovom Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah. Razpisane vsebine bodo financirane od septembra 2021 do septembra 2022. Namen je v sodelovanju s centri za socialno delo izvedba programov v obliki delavnic v podporo družinam v zgoraj omenjenih situacijah. Program v obliki delavnic mora vključevati naslednje vsebine: podpora staršem pri iskanju rešitev…
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz Konga in držav članic EU. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 750.000…