Znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter tehnična kultura v MOMS

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Podjetja
Kategorija: Izobraževanje, Mladi, Znanost
Izdajatelj:

Mestna občina Murska Sobota

Spletna stran: https://www.murska-sobota.si/razpisi/javni-razpis-za-sofinan…
Celotni budžet: 4.750
Rok za oddajo: 06.08.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: občinski, raziskave, sodelovanje
Zanimiv razpis?

Spodbujanje aktivnosti na področju delovanja znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter tehnične kulture, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje znanstveno raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti ter tehničnih kulture v javno in družabno življenje v Mestni občini Murska Sobota.

Razpis je razdeljen na dva sklopa:

  • Sklop 1. Programi in projekti s področja znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti  raziskovalno delo, strokovna in znanstvena predavanja, svetovanje študentom in dijakom pri iskanju možnosti dopolnilnega izpopolnjevanja, pomoč pri pridobitvi štipendij, pomoč pri vključevanju študentov in dijakov v študentske asociacije posameznih strok, strokovna društva in združenja za izpopolnjevanje v stroki,  izdaja znanstvenih del, periodične publikacije, zbornikov, poročil, biografije in bibliografije,  objava monografije, organizacija znanstvenih posvetovanj,  predavanja ter znanstvene konference.
  • Sklop 2. Programi in projekti s področja tehnične kulture  popularizirati tehnično kulturo na področju elektronike in telekomunikacij,  tehnično izobraževati in usposabljati na področju radiotehnike in konstruktorstva in komunicirati preko vseh možnih radioamaterskih zvez, sodelovati z drugimi organizacijami in institucijami pri dejavnosti, ki so pomembne za organizacijo, popularizacijo in razvoj radioamaterstva.

Prijave lahko oddajo: pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki, ki imajo sedež v MOMS.

Prijavitelji morajo izvajajati dejavnosti na področju:  izobraževalne, znanstvene in raziskovalne fundacije, tehnične kulture na področju elektronike in telekomunikacij.

Ni dodatnih informacij

Višina razpisanih sredstev za prvi sklop se giblje v višini 3.800 EUR za drugi sklop pa v višini 950 EUR.

Prijave morajo biti oddane do 6. avgusta 2021.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *