Subvencije v podporo akreditaciji in certificiranju shem zagotavljanja kakovosti v zdravstvu

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Podjetja
Kategorija: Zdravje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 2.000.000
Rok za oddajo: 17.02.2022
Podelitev min-max: 0 € – 2.000.000 €
Lastna udeležba*: 20%
Ključne besede: akreditiacija, certificiranje, rakava obolenja, sodelovanje
Zanimiv razpis?

Dejavnosti bodo vključevale organizacijo, izvajanje in vodenje dejavnosti akreditiranja in certificiranja z uporabo smernic za presejanje pri raku dojk, debelega črevesa, danke in materničnega vratu ter diagnosticiranje in oskrbo. 

Ta ukrep bo izboljšal kakovost in uspešnost celotne poti populacijskega presejanja pri raku dojk in bo po pričakovanjih utrl pot za obravnavo raka materničnega vratu in debelega črevesa ter danke v prihajajočih razpisih, ki bodo odprti za prijavo. Poleg tega je cilj ukrepa zmanjšati razlike med državami članicami in znotraj njih, ki so povezane z neenakim dostopom do presejalnih programov z zagotovljeno kakovostjo. 

Da bi bili upravičeni do financiranja, morate vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti): 

 • biti pravni subjekti (javni ali zasebni organi), ustanovljeni v skladu s pravom Unije ali mednarodna organizacija
 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj. v državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in z njimi povezanimi ozemlji (ČDO))
 • upravičene države, ki niso članice EU: države EGP in države, pridružene programu EU4Health (tretje države, države kandidatke in potencialne države kandidatke, sosedske države) ali države, s katerimi potekajo pogajanja o pridružitvenem sporazumu in kjer sporazum začne veljati pred podpisom pogodbe o dodelitvi sredstev.

Predloge mora predložiti en vlagatelj ali konzorcij najmanj treh vlagateljev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Najmanj trije subjekti iz treh različnih upravičenih držav.

Sredstva razpisa znašajo 2 milijona EUR.

Stroški bodo povrnjeni po stopnji financiranja, določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih (največ 60%). Lahko zaprosite za višjo stopnjo financiranja projekta (največ 80%), če je vaš projekt smatran za izjemno koristnega.

Financiral se bo en predlog.

Prijave morajo biti oddane do 17. februaraj 2022, do 17. ure po sredsnjeevropskem času. 

Predvideno trajanje projekta: glede na zapletenost dejavnosti, ki se bodo financirale v okviru te teme, je priporočeno  trajanje projekta 24 mesecev, pri čemer bo do 9 mesecev namenjenih pripravljalni fazi.

Vlagatelji morajo v primeru dodelitve sredstev v svoje redno poročanje vključiti podatke o naslednjih kazalnikih, po potrebi pa morajo biti pripravljeni vključiti tudi dodatne posebne kazalnike:

 • Število centrov za zdravljenje raka dojk, ki bodo del konzorcija predloga.
 • Število držav članic EU/EGP, zastopanih v konzorciju predloga.
 • Število organov za ugotavljanje skladnosti v konzorciju predloga.
 • Število centrov za raka dojk, ki sodelujejo v pilotnem projektu.
 • Število držav članic EU/EGP, ki sodelujejo v pilotnem projektu.
 • Število organov za ugotavljanje skladnosti, ki sodelujejo v pilotnem projektu.
 • Število sestankov v prvi fazi.
 • Stopnja zadovoljstva udeležencev projekta.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.