Spodbujanje in ozaveščanje o temeljnih pravicah in vrednotah EU

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 51.000.000
Rok za oddajo: 29.03.2022
Podelitev min-max: 2.500.000 € – 4.000.000 €
Lastna udeležba*: 10%
Ključne besede: civilna družba, demokracija, spodbujanje
Zanimiv razpis?

Cilj je zaščititi, spodbujati in ozaveščati o temeljnih pravicah in vrednotah EU s podpiranjem lokalnih, regionalnih in/ali nacionalnih organizacij civilne družbe ter povečanjem njihovih zmogljivosti, s čimer se krepi tudi učinkovita uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter spoštovanje pravne države in demokracije v EU. 

Namen je izbrati in podpreti določeno število posrednikov v čim večjem številu držav članic, ki bodo sposobni krepiti zmogljivosti velikega števila organizacij civilne družbe, dejavnih na lokalni, regionalni in/ali nacionalni ravni na področjih, ki jih zajema program CERV, tudi z zagotavljanjem finančne podpore zanje.

Da bi bili upravičeni do prijave, morate biti vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti):

  • pravne osebe (javni ali zasebni organi),
  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj. v državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji ČDO),
  • neprofitni,
  • neodvisni od vlade, javnih organov, političnih, verskih ali komercialnih interesov,
  • organizacija civilne družbe.

Prijavitelj ali vsaj en partner, če obstaja, mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

  • imeti nedavno dokazljive vsaj triletne izkušnje z izvajanjem organizacij civilne družbe dejavnosti krepitve zmogljivosti;
  • imeti nedavno dokazljive izkušnje z dodeljevanjem in upravljanjem nepovratnih sredstev organizacijam civilne družbe;

Skupna višina srestev znaša 51 milijonov EUR.

Zaprošena nepovratna sredstva ne smejo biti nižja od 2.500.000 EUR ali višja od 4.000.000 EUR.

Stopnja financiranja bo 90 odstotna.

Prijave je potrebno oddati do 29. marca 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *