Spodbujanja enakosti med spoloma ter pravic žensk in deklet

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba
Izdajatelj:

Alliance for Gender Equality in Europe

Spletna stran: https://alliance-genderequality.org/ …
Celotni budžet: 600.000
Rok za oddajo: 06.10.2021
Podelitev min-max: 30.000 € – 50.000 €
Lastna udeležba*: 50%
Ključne besede: civilna družba, enakopravnost, ženske
Zanimiv razpis?

Sredstva so namenjena predvsem manjšim organizacijam, ki so v neposrednem stiku s ciljno skupino na terenu, upoštevali pa bodo tudi predloge inovativnih in eksperimentalnih projektov večjih organizacij, če bodo s predlogi projektov izkazali, da za to obstaja potreba.

Prioritetna področja so:

  • dostop do ekonomskih virov, podjetništvo, digitalni razkorak
  • dostop do izobraževanja in usposabljanja
  • nasilje nad ženskami, dostop do zdravstvenega in socialnega varstva
  • podnebne spremembe in spol
  • tehnološki razvoj in inovacije

Oddani predlogi morajo temeljiti na enoletnem načrtu izvajanja.

Obravnavani bodo tudi predlogi iz drugih področij.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe (nevladne organizacije, lokalne organizacije, socialna podjetja ter nacionalni ali regionalni skladi) iz držav člani EU. 

  • Pravni status: organizacija mora biti registrirana kot neprofitna organizacija pri ustreznem nacionalnem organu.
  • Geografsko področje: prijave organizacij civilne družbe, ki so registrirane in delujejo v 27 državah EU.

Do sodelovanja upravičeni tudi projekti sodelovanja.

Vrednost razpisanih sredstev se giblje v višini 600.000 EUR .

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 30.000 do 50.000 EUR.

Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov.

Vloge morajo biti oddane do najkasneje 6. oktobra 2021.

Prednost pri izboru bodo imele manjše organizacije, katerih letni proračun ne presega 450.000 EUR.

Večje organizacije bodo obravnavane le za podporo posebnim projektom.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *