Sofinanciranje projektov na področju zaščite in spodbujanja pravic otrok

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Podjetja
Kategorija: Družba, Mladi
Izdajatelj:

Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 3.010.000
Rok za oddajo: 18.05.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 10%
Ključne besede: civilna družba, otroci, partnerstva
Zanimiv razpis?

Razpis za leto 2022 je osredotočen na prvo tematsko področje Strategije EU o otrokovih pravicah, ki spodbuja udeležbo v političnem in demokratičnem življenju EU, ki otrokom omogoča, da postanejo aktivni državljani in člani demokratičnih družb. 

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV).

  • Prijavite lahko nacionalne ali mednarodne projekte.
  • Za prijavo se zahteva partnerstvo med najmanj dvema organizacijama.
  • Organizacije, ki so profitno usmerjene, morajo vloge predložiti v partnerstvu z javnimi subjekti ali zasebnimi neprofitno usmerjenimi organizacijami.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Prijava mora biti oddana v sklopu partnerstva najmanj dveh organizacij.

Okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 3.010.000 EUR. 

Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000 (zgornje omejitve pri dodelitvi sredstev ni).

Sofinancira se do 90% upravičenih stroškov.

Prijave je možno oddati do 18. maja 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Razpis se odpre predvidoma 15. decembra.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *