Program Erasmus+ za leto 2022

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Izobraževanje, Kultura, Mladi
Izdajatelj:

Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo

Spletna stran: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/2022-erasmus-call-pub…
Celotni budžet:
Rok za oddajo: 19.10.2022 Več rokov
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Erasmus
Zanimiv razpis?

Izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet.

Cilj programa je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in po svetu ter s tem prispevati k trajnostni rasti, kakovostnim delovnim mestom, socialni koheziji, spodbujanju inovacij ter krepitvi evropske identitete in aktivnega državljanstva. Zato je program ključni instrument za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora, podpiranje izvajanja evropskega strateškega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju ter njegovih sektorskih programov. Poleg tega je ključnega pomena za nadaljnji razvoj sodelovanja na področju mladinske politike v okviru strategije EU za mlade za obdobje 2019–2027 ter razvijanje evropske razsežnosti v športu. 

Razpis se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1

 • Mobilnost posameznikov na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 23. februar 2022)
 • Mobilnost posameznikov na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih (rok prijave: 23. februar 2022)
 • Akreditacije Erasmus na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih (rok prijave: 19. oktober 2022)
 • Akreditacije Erasmus na področju mladine (rok prijave: 19. oktober 2022)
 • Mednarodna mobilnost in sodelovanja s tretjimi državami (rok prijave: 23. februar 2022)
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 23. februar 2022)
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 4. oktober 2022)
 • Ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU (rok prijave: 4. oktober 2022)
 • Virtualne izmenjave na področju terciarnega izobraževanja in mladih (rok prijave: 20. september 2022)

Ključni ukrep 2

 • Sodelovalna partnerstva na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine, razen tistih, ki jih predložijo evropske nevladne organizacije (rok prijave: 23. marec 2022)
 • Sodelovalna partnerstva na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih predložijo evropske nevladne organizacije (rok prijave: 23. marec 2022)
 • Sodelovalna partnerstva na področju športa (rok prijave: 23. marec 2022)
 • Manjša partnerstva na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine (rok prijave: 23. marec 2022)
 • Manjša partnerstva na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine (rok prijave: 4. oktober 2022)
 • Manjša partnerstva na področju športa (rok prijave: 23. marec 2022)
 • Centri poklicne odličnosti (rok prijave: 7. september 2022)
 • Učiteljske akademije Erasmus (rok prijave: 7. september 2022)
 • Program Erasmus Mundus (rok prijave: 16. februar 2022)
 • Koalicije za inovacije (rok prijave: 15. september 2022)
 • V prihodnost usmerjeni projekti (rok prijave: 15. marec 2022)
 • Krepitev zmogljivosti na področju terciarnega izobraževanja (rok prijave: 17. februar 2022)
 • Krepitev zmogljivosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja rok prijave: 31. marec 2022)
 • Krepitev zmogljivosti na področju mladine (rok prijave: 7. april 2022)
 • Krepitev zmogljivosti na področju športa (rok prijave: 7. april 2022)
 • Nepridobitne športne prireditve (rok prijave: 23. marec 2021)

Ključni ukrep 3

 • Evropska mladina skupaj (rok prijave: 22. marec 2022)

Ukrepi Jean Monnet in mreže (rok prijave: 1. marec 2022)

Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladine.

Naslednje države lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+:

 • 27 držav članic Evropske unije ter čezmorske države in ozemlja,
 • tretje države, pridružene programu:
  • države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška,
  • države kandidatke EU: Republika Turčija, Republika Severna Makedonija in Republika Srbija.

Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo organizacijam iz tretjih držav, ki niso pridružene programu.

Za nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja in zahtevah posameznega ukrepa glejte Vodnik za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022.

Glede partnerskih zahtev posameznega ukrepa glejte razpisno dokumentacijo.

Programu so za sedem let (2021–2027) dodeljena skupna okvirna finančna sredstva v višini več kot 26 milijard EUR.

Skupni proračun je ocenjen na 3.179 milijona EUR. 

Sredstva bodo porazdeljena po sklopih na nasleden način:

 • Izobraževanje in usposabljanje: 2.813,11 milijona EUR
 • Mladina: 288,13 milijona EUR
 • Šport: 51,89 milijona EUR
 • Jean Monnet: 25,8 milijonov EUR.

Dodeljevanje sredstev in stopnja financiranja so opisane v uradni razpisni dokumentaciji, razlikujejo se glede na ukrep v sklopu katerega se prijavljate.

Prijavnih rokov je več, in potekajo skozi leto 2022, zadnji skrajni roka za prijavo določenih projektov je 19. oktober 2022.

Prijavni roki so naslednji, glejte opis razpisa za določeno kategorijo kateri prijavni rok pripada.

 • 17. februar 2022
 • 23. februar 2022
 • 01. marec 2022
 • 22. marec 2022
 • 23. marec 2022
 • 31. marec 2022
 • 07. april 2022
 • 07. september 2022
 • 15. september 2022
 • 20. september 2022
 • 04. oktober 2022
 • 19. oktober 2022
Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.