Podoktorske spodbude ukrepov Marie Skłodowske-Curie 2021

 

Ciljne organizacije: Ostale
Kategorija: Izobraževanje, Znanost
Izdajatelj:

Obzorje Evropa

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 242.000.000
Rok za oddajo: 12.10.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, inovacije, raziskave, razvoj
Zanimiv razpis?

Sredstva bodo na voljo raziskovalcem, ki so pripravljeni izvajati pionirske raziskovalne in inovacijske projekte v Evropi in po svetu, tudi v neakademskih sektorjih. 

Cilj podoktorskih štipendij MSCA je okrepiti ustvarjalni in inovativni potencial raziskovalcev z doktoratom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti z naprednim usposabljanjem, mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo. 

Podoktorske štipendije MSCA štipendije bodo na voljo raziskovalcem katere koli narodnosti. Shema spodbuja raziskovalce, da sodelujejo pri raziskovalnih in inovacijskih projektih v neakademskih sektorju in je odprta za raziskovalce, ki se želijo ponovno vključiti v Evropo, za tiste, ki so razseljeni zaradi konfliktov, pa tudi raziskovalcem z velikim potencialom, ki si prizadevajo za ponovni zagon svojege raziskovalne kariere. 

  • Evropske podoktorske spodbude so namenjene raziskovalcem vseh narodnosti, ki želijo sodelovati v projektih R&I, in sicer tako, da pridejo v Evropo iz katere koli države na svetu ali se preselijo znotraj Evrope. Standardno trajanje štipendij mora biti med 12 in 24 meseci.
  • Globalne podoktorske spodbude so na voljo evropskim državljanom ali rezidentom za daljši čas, ki želijo sodelovati v projektih R&I z organizacijami zunaj držav članic EU in pridruženih držav programa Obzorje Evropa. Te štipendije zahtevajo fazo odhoda, ki traja najmanj 12 in največ 24 mesecev v nesorodni tretji državi, in obvezno 12-mesečno fazo vrnitve v organizacijo gostiteljico s sedežem v državi članici EU ali pridruženi državi programa Obzorje Evropa.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s programom Euratom za raziskave in usposabljanje

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 242 milijonov evrov.

  • TMA Postdoctoral Fellowships – European Fellowships: 205.70 milijonov evrov
  • TMA Postdoctoral Fellowships – Global Fellowships: 36.30 milijonov evrov

Prijave so možne do 12. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *