Pobratenje raziskovalnih ustanov

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Medn. sodelovanje, Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 149.000.000
Rok za oddajo: 18.01.2022
Podelitev min-max: 0 € – 1.500.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Horizon, raziskave, usposabljanje
Zanimiv razpis?

Da bi preprečili nadaljnje razlike, povečali naložbe v raziskave in razvoj ter okrepili gospodarsko rast, program Obzorje Evropa sprejema ustrezne ukrepe v okviru cilja širjenja udeležbe in širjenja odličnosti. Ukrepi tesnega medinstitucionalnega sodelovanja so eden od glavnih instrumentov tega cilja. 

Cilj pobratenja je okrepiti dejavnosti mreženja med raziskovalnimi ustanovami iz držav, ki se širijo, in vrhunskimi vodilnimi kolegi na ravni EU s povezovanjem z vsaj dvema raziskovalnima ustanovama iz dveh različnih držav članic ali pridruženih držav. 

Zato je potrebno graditi na mreženju za odličnost s prenosom znanja in izmenjavo najboljših praks med raziskovalnimi ustanovami in partnerji. Namen ukrepov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja je prispevati k izboljšanju raziskovalnega profila institucije iz države širitve in raziskovalnega profila njenega osebja, vključno s posebnim poudarkom na krepitvi raziskovalnega upravljanja in upravnih spretnosti koordinacijske institucije iz države širitve. 

Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: 

  • Izboljšane zmogljivosti in viri odličnosti v državah širitve, ki bodo omogočili odpravo še vedno očitne vrzeli na področju raziskav in inovacij v Evropi.
  • Okrepljene dejavnosti strateškega mreženja med raziskovalnimi institucijami iz držav širitve in vsaj dvema mednarodno vodilnima partnerjema na ravni EU.
  • Povečan ugled, raziskovalni profil in privlačnost usklajevalne institucije iz države širitve ter raziskovalni profil njenega osebja.
  • Okrepljene zmogljivosti za upravljanje raziskav in upravne spretnosti osebja, zaposlenega v institucijah iz države, ki se širi.
  • Izboljšana ustvarjalnost, podprta z razvojem novih pristopov v sodelovanju na področju raziskav in inovacij, povečana mobilnost (navznoter in navzven) usposobljenih znanstvenikov.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 149.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 800.000 EUR do 1,5 milijona na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske. Predvideva se financiranje 100 projektov.

Koordinacija in podpora (CSA) so financirane s stopnjo 100%.

Prijave je potrebno oddati do 18. januarja 2022 do 17:00 ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *