Medinstitucionalno sodelovanje na Zahodnem Balkanu

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Medn. sodelovanje, Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 21.000.000
Rok za oddajo: 05.10.2021
Podelitev min-max: 800.000 € – 1.500.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: raziskave, razvoj
Zanimiv razpis?

Cilj tesnega medinstitucionalnega sodelovanja je okrepiti dejavnosti mreženja med raziskovalnimi ustanovami držav Zahodnega Balkana in vrhunskimi vodilnimi partnerji na ravni EU s povezovanjem z vsaj dvema raziskovalnima ustanovama iz dveh različnih držav članic ali pridruženih držav. 

S tem se bo gradilo na velikem potencialu mreženja za odličnost s prenosom znanja in izmenjavo najboljših praks med raziskovalnimi ustanovami in partnerji. Namen ukrepov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja je prispevati k izboljšanju raziskovalnega profila institucije iz države Zahodnega Balkana in raziskovalnega profila njenega osebja, vključno s posebnim poudarkom na krepitvi raziskovalnega upravljanja in upravnih spretnosti koordinacijske institucije iz države Zahodnega Balkana.

Da bi podprla doseganje ciljev gospodarskega in naložbenega načrta za Zahodni Balkan ter zagotovila trajnost naložb v regiji, bo Komisija predlagala posebno agendo za Zahodni Balkan na področju inovacij, raziskav, izobraževanja, kulture, mladine in športa (inovacijska agenda za Zahodni Balkan).

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 21.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 800.000 EUR do 1.5 milijona EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 5. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *