Krožno gospodarstvo in kakovost življenja (standardni projekti)

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija - LIFE

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 100.420.656
Rok prijave: 30.11.2021
Podelitev min-max: 0 € – 10.000.000 €
Lastna udeležba: 40%
Ključne besede: LIFE, krožno gospodarstvo, okolje
Zanimiv razpis?

Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. V sklopu razpisa standardnih projektov se obravnavata spodnji dve področji.

LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT – Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus

Znotraj tega področja sodijo projekti, ki so usmerjeni k prehodu na bolj trajnostno, krožno gospodarstvo brez strupov, spodbujajo energetsko učinkovitost in stremijo k varstvu, ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja. Projekti se lahko nanašajo na:

 • krožno gospodarstvo in odpadke
 • zrak
 • vodo
 • tla
 • hrup
 • kemikalije
 • novi evropski Bauhaus

LIFE-2021-SAP-ENV-GOV – Environmental Governance

Znotraj tega področja se bodo podprle aktivnosti za:

 • podporo odločevalcem in javni upravi
 • zagotavljanju skladnosti s naravovarstvenimi predpisi in dostopnostjo sodstva
 • vedenjske spremembe in ozaveščanje

Da bi bili upravičeni do sodelovanja, morajo biti vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti): pravne osebe (javni ali zasebni organi)

 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj: državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, ki niso članice EU: biti morajo na seznamu držav EGP in držav, pridruženih programu LIFE ali države, s katerimi potekajo pogajanja o pridružitvenem sporazumu in kjer sporazum začne veljati pred podpisom sporazuma o dodelitvi sredstev
 • na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije
 • fizične osebe niso upravičene

Glede podrobnosti glejte razpisno dokumentacijo spodaj.

Okvirna sredstva razpisa so v višini 100.420.656 EUR.

Sofinanciralo se bo do največ 60% upravičenih stroškov.

Projekti iz prvega področja so lahko financirani z od 2 do10 milijonov evrov. Predvideva se sofinanciranje 50 projektov.

Projekti iz drugega področja so lahko financirani z od 700.000 EUR do 2 milijona evrov. Predvideva se sofinanciranje 5 projektov.

Prijave morajo biti oddane do 30. novembra 2021 do 17:00 ure (bruseljski čas).

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *