Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Izvajanje geodetskih storitev na območju občine Kamnik

 

Ciljne organizacije: Podjetja
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Občina Kamnik

Spletna stran: https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=4281 …
Budget razpisa:
Rok prijave: 07.12.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba: %
Ključne besede: občinski
Zanimiv razpis?

Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju občine Kamnik v letih 2022 in 2023.

Upravičeni prijavitelj: gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel naslednje geodetske storitve:

  • najmanj dve odmeri dolžinskega objekta (kategorizirane javne ceste) v neprekinjeni dolžini vsaj 500 metrov, za katere je bila že izdana odločba na podlagi njegovega elaborata in
  • izdelal najmanj pet elaboratov drugih geodetskih storitev za katere so bile že izdane odločbe in je v geodetskem postopku sodelovalo najmanj 20 strank (lastnikov parcel) pri posamezni storitvi.

Skupna ponudba: Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov.

Za več informacij glejte razpisno dokumentacijo spodaj.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z največ petimi najugodnejšimi ponudniki, ki bodo v tem postopku oddali dopustne ponudbe in z njimi sklenil okvirni sporazum z veljavnostjo do vključno 31. 12. 2023. 

Naročnik bo izbral najugodnejšega izvajalca za posamezno storitev.

Prijave so možne do 7. decembra 2021, do 10. ure.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *