Digitalni sistem znanja, mobilizacija, vključevanje javnosti in dinamičen naložbeni ekosistem

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija, Družba, Podeželje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 9.000.000
Rok za oddajo: 12.04.2022
Podelitev min-max: 0 € – 7.000.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Horizon, inovacije, modro gospodarstvo, podpora, raziskave
Zanimiv razpis?
1

V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo dejavnosti, ki omogočajo izvajanje misije na področjih digitalni sistem znanja, mobilizacija, vključevanje javnosti in dinamičen naložbeni ekosistem. 

Predloge lahko prijavite na naslednje teme: 

Za vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s klikom nanjo. 

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. Glejte razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Skupni proračun znaša 9 milijonov EUR.

Razporeditev sredstev po posamezni temi in predvideno število financiranih predlogov:

  • HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-01: IA – Skupna višina sredstev znaša 7 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 7 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projekta.
  • HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-02: RIA – Skupna višina sredstev znaša 1 milijon EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 1 milijona EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projekta.
  • HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-03: CSA – Skupna višina sredstev znaša 1 milijon EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 1 milijona EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projekta.

Stopnja financiranja se razlikuje glede na tematski tip:

  • Koordinacija in podpora (CSA) so financirane s stopnjo 100%.
  • Raziskave in razvoj (RIA) so financirane s stopnjo 100%.
  • Ukrepanje na področju inovacij (IA) so financirani s stopnjo 70% (razen za neprofitne pravne osebe, za katere velja stopnja do 100 %).

Glejte razpisno dokumentacijo za podrobnejše informacije glede finančnih parametrov, možno je, da se ti glede na določen razpis in pogoje v zvezi z njim razlikujejo.

Vloge morate oddati do 12. aprila 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *