Boljše razumevnaje lastnosti rastlinskih korenin

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 16.000.000
Rok za oddajo: 06.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 8.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, okolje, raziskave
Zanimiv razpis?

Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:

  • Boljšemu razumevanju lastnosti korenin (vključno z zmožnostjo vzpostavljanja koristnih interakcij s talno bioto) in njihove genotipske spremenljivosti ter večjemu vpogledu v (prilagodljivo) fenotipsko plastičnost korenin;
  • izboljšane zmogljivosti za fenotipizacijo korenin v nadzorovanih razmerah in na polju;
  • zagotavljanje strategij za žlahtnjenje lastnosti pod zemljo, ki temeljijo na učinkovitejših interakcijah med rastlinami in mikroorganizmi v rizosferi;
  • večja uporaba in vrednotenje genskih virov (in situ in ex situ) za lastnosti, ki temeljijo na koreninah.

Dolgoročno bodo projekti prispevali k razvoju poljščin (enoletnih in večletnih) in gozdnega drevja, ki so bolj odporni na abiotske stresne razmere, potrebujejo manj zunanjih vnosov (npr. gnojil in pesticidov) ter imajo večjo sposobnost za sekvestracijo ogljika, kar bo prispevalo k prilagajanju kmetijstva in gozdarstva na podnebne spremembe.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 16.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 8 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 6. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *